Nieuwsbrief 9 april 2020

Nieuwbrief

Zoals een ieder inmiddels al heeft begrepen zijn door de overheid de Corona maatregelen verlengd. Intussen zijn er voor de RPV-Almere leden wel wat wijzigingen:

hydro

Hydrotherapie:

Intussen is duidelijk geworden dat we vanaf april geen doorbelasting van kosten van zwembad Het Mineraal krijgen zolang de maatregelen voortduren. Ook de kosten voor de fysiotherapeute vallen weg. Aangezien de penningmeester altijd achteraf de incasso’s int, is eind maart de incasso over de maand maart uitgestuurd.

Zodra deze activiteit weer gestart mag worden wordt dit met een nieuwe nieuwsbrief kenbaar gemaakt. De incasso’s zullen dan uiteraard ook weer geind worden!

yoga

Yoga:

De kosten voor de Yogasessies lopen WEL door. Docente Gerbera Young en ProActief zijn zeer inventief aan de slag gegaan en hebben de Yogasessies als webinars via internet aan de leden van de Yoga beweeggroep aangeboden. Juist omdat in deze onrustige periode ontspannen erg belangrijk is en spieren soepel en in conditie gehouden moeten worden is deze oplossing zeer welkom ontvangen! De incasso’s voor de Yoga blijven dus gewoon volgen!

huishreglement

Administratieve zaken:

Afgelopen jaar is er door het bestuur volop op de achtergrond gewerkt om de ledenadministratie en de vol- ledige boekhouding totaal opnieuw op te zetten en in te richten. Dit was noodzakelijk omdat er op een aantal gebieden nog ouderwets werd gewerkt en de nieuwe AVG wetgeving dit niet langer toeliet. Maar hoe contro- leer je nu of de gegevens van je leden nog wel juist is? Daarvoor heb je echt de gegevens ingevuld door de leden zelf voor nodig! Er van uit gaande dat de leden dan ook mee werken….

Ledenmap: Om voorgaande reden zijn vorig jaar naar alle leden zogenaamde ledenmappen met retourenve- loppe verstuurd met het verzoek de gewenste informatie aan te vullen en in te sturen. Helaas hebben onge- veer 120 leden dit nog steeds niet gedaan.

Het is echter van groot belang voor het bestuur om over uw juiste gegevens te beschikken, zodat we juiste

adresgegevens, telefoonnummers en bijvoorbeeld mailadressen hebben om u te kunnen bereiken. Zeker

met de overgang van de ING naar ABN-AMRO bank zullen ook bijvoorbeeld incasso’s aangepast moeten worden, waar de penningmeester nu vooral veel handmatig werk moet verrichten terwijl met uw juiste gegevens

en juiste machtiging dit grotendeels geautomatiseerd kan worden uitgevoerd.

Het doel heiligt dus twee prioriteiten:

We beschikken dan over uw juiste gegevens en het kost onze vrijwilligers veel minder tijd deze werkzaam- heden te verzorgen. Daarnaast voldoet de RPV-Almere dienovereenkomstig aan de AVG inzake uw privacy.

In de bijlage zijn deze formulieren opgenomen, lees ze goed door en verstrek aub de informatie!

Zijn er vragen? Stel ze dan aub. Dat kan per mail (info@rpv-almere.nl) per telefoon op maandag- en woens- dagavond tussen 20-21 uur op 06 11 76 07 88. Uw kunt ook Whatsapp berichten sturen naar dit nummer.

infobalie

Overige activiteiten:

Alle overige activiteiten blijven helaas noodgedwongen stil liggen. Zodra er verandering in de situatie komt zullen wij dit met een nieuwe nieuwsbrief kenbaar maken.

Advies ReumaNederland:

Advies ReumaNederland voor mensen met reuma met betrekking tot het Corona virus vind je op deze link: https://reumanederland.nl/nieuws/nieuws/coronavirus/

Daar vind je ook een video van het live vragenuur “Reuma en het coronavirus met dr. Alfons den Broeder.

reumanl

Namens het RPV-Almere team:

zorg dat je veilig en gezond blijft! Neem de afgekondigde maatregelen serieus.

RPV-Almere ©