Nieuwsbrief 22 mei 2020

Nieuwbrief

Corona maatregelen en de diverse (beweeg-) activiteiten.

Als bestuur proberen we uiteraard toekomst gericht te denken en tijdig te schakelen om de diverse onderdelen van de vereniging voor de lange termijn veilig te stellen.

Aangezien iedereen gevolgen ondervindt van de corona maatregelen en - als we de overheid mogen geloven - een langere periode moeten gaan leven in een zogenaamde “anderhalve meter samenleving”, dan zijn er voor het bestuur wel wat stappen te zetten. Hierbij kijkt het bestuur ook naar wat bijvoorbeeld ReumaNederland doet en adviseert. 

Hydrotherapie:

Er gaan al geluiden rond dat binnen afzienbare tijd de zwembaden weer “open” mogen. Echter onze hydrotherapie is voor mensen die juist in de risicovolle groep zitten, hoe garandeer je dat iemand daar niets oploopt? Wij als bestuur zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van onze leden tijdens onze activiteiten. Hoe garandeer je dat mensen ruim 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven, zeker binnen risicovolle groepen?
 
Na overleg met de leiding van het Mineraal is gebleken dat onze groepen te groot zijn. Zo mogen er bijvoorbeeld maar maximaal 5 personen in de kleedkamer en maximaal 12 in het bad. Ook kan er géén gebruik gemaakt worden van de douches en toiletten.  En dan de kosten? Kleinere groepen betekent hogere kosten. Dat is zowel voor de RPV als haar leden niet haalbaar.

Als bestuur komen we tot de slotsom dat tijdens de huidige maatregelen de hydrotherapie géén doorgang kan vinden. Wij wachten dan ook alle maatregelen van de overheid van 1 september af en zullen u daarna verder informeren.

Yoga:

Ook hier gelden dezelfde opmerkingen als bij de hydrotherapie: er mogen maar een beperkt aantal mensen in de zaal, hooguit 6 deelnemers op een docent(e). Dit mag dan pas vanaf begin september, tot die datum zijn dit soort activiteiten verboden. We handhaven de huidige situatie met het webinar.

ALV eind september:

Ook de uitgestelde ALV levert een probleem op, hoe houden we de mensen minimaal 1,5 meter uit elkaar?. De ALV van 2020 vindt daarom géén doorgang en wordt doorgeschoven naar 2021.

Feestavond:

Tja, eigenlijk kan de lezer dit al zelf invullen: ook een feestavond zit er niet in om de al genoemde redenen. 

en verder….

Als bestuur blijven we uiteraard de zaken volgen en zodra we kansen zien zullen we die benutten. Maar we blijven wel realistisch en hebben daarnaast ook de taak om onze leden op onze activiteiten gezond te houden. 

Met vriendelijke groet,

Team RPV Almere
RPV-Almere ©