Nieuwsbrief Beweegactiviteiten Augustus 2021

Beste leden,

Nu de meeste leden inmiddels volledig gevaccineerd zijn, krijgen we als bestuur steeds vaker de vraag wanneer de beweegactiviteiten weer gaan starten. 

 Als bestuur staan wij op dit moment voor een aantal grote dilemma’s.

Zo is de 1,5 meter samenleving nog steeds van toepassing waardoor wij beperkt worden in onze mogelijkheden.  Zolang de anderhalve meter maatregel van kracht blijft hebben we te maken met een aantal beperkingen die niet oplosbaar lijken. Zo kunnen er bij het Mineraal dan slechts 4 personen gelijktijdig in de kleedkamer en aangezien we niet meer de jongsten zijn is er meer tijd per persoon nodig om te kunnen omkleden. Dat halen we niet want we hebben al drie rondes nodig om iedereen door de kleedkamer te krijgen. Extra tijd hiervoor is of niet beschikbaar (de volgende groep staat al klaar) of betekent een uur extra huur, dus enorme toename van kosten.

Wat echter een groter dilemma is geworden, zijn de wijzigingen in de samenwerking met Reuma Nederland. In een aantal nieuwsbrieven is al aangegeven dat we voor grote veranderingen staan in de samenwerking van alle RPV’s in Nederland met Reuma Nederland.

Wijziging Visie Reuma Nederland:

Alle RPV’s – dus niet alleen de RPV-Almere – heeft te maken met de wijzigingen die Reuma Nederland door gevoerd wil hebben: geen subsidie meer voor beweegactiviteiten en de beweegactiviteiten overdragen aan de aanbieders, dus in ons geval aan “het Mineraal” en aan Proactief. Reuma Nederland wil alle RPV’s graag omgezet zien in ‘Reumateams’ en denkt daarmee het probleem van te weinig bestuursleden per RPV en vrijwilligers op te lossen.


Inmiddels heeft Reuma Nederland de toekomstvisie bekend gemaakt en dat ziet er niet rooskleurig uit voor de RPV’s. (De achterliggende gedachte van het bestuur van RN is onzes inziens duidelijk: gewoon platte bezuinigingen doorvoeren.) De subsidiekraan gaat dus volledig dicht.

De samenwerking zal gaan veranderen in 2 fases.
Fase 1 is de fase waarin alle beweegactiviteiten die georganiseerd worden door de RPV’s overgedragen dienen te worden aan derde partijen. Deze fase dient volgend jaar al geheel afgerond te zijn, en Reuma Nederland zal dus geen subsidie meer verstrekken voor het organiseren van deze activiteiten.

Fase 2 van de samenwerking is de overgang van de RPV’s in Reumateams.
De verenigingsstructuur komt dan volledig te vervallen en de Reumateams zullen de activiteiten gaan organiseren volgens de vastomlijnde activiteiten van Reuma Nederland. Deze Reumateams moeten volledig draaien op vrijwilligers. Zoals u dus kunt lezen zijn de wijzigingen van Reuma Nederland niet de beste, en dit is zacht uitgedrukt, voor onze RPV.

Door dit beleid zullen de kosten voor het bewegen voor iedereen behoorlijk gaan oplopen. Dit is meermalen aangegeven bij Reuma Nederland, helaas houden zij zich vast aan de uitgezette koers. Voor de mensen die moeten rondkomen van een klein inkomen is dit een klap in het gezicht en zeker ook een achteruitgang wat betreft de gezondheid van iedereen met Reuma.
 
Concreet
Concreet voor ons betekent dit dat de beweegactiviteiten (de hydrotherapie en de yogatherapie) overgedragen moet worden aan “het Mineraal” en ProActief en dat wij er als RPV volledig tussenuit moeten stappen. Voor de yoga zijn wij met ProActief in overleg hoe dit eruit kan gaan zien. Hierover volgt nog verdere informatie.

Wat betreft de hydrotherapie moet deze dus overgedragen worden aan “het Mineraal”. Ook met hen hebben wij inmiddels overleg gehad. Zij bieden de volgende oplossing:

- Iedereen die dat wil kan aansluiten bij een van de bestaande warmwatertherapie lessen:
                o   Maandag van 12 tot 13 en van 13 tot 14 uur.
                o   Vrijdag van 12 tot 13 en 13 tot 14 uur.

- U kunt aansluiten bij de Aquavitaal les op:
                o   Woensdag van 19 tot 20 uur.

- Het vrij zwemmen is voor iedereen toegankelijk.
- Er wordt nog nagedacht over een extra warmwatertherapie uurtje in de avond. 

Wat betreft de kosten voor het zwemmen in het Mineraal:
Indien u mee wilt doen aan een van deze activiteiten dan dient u zich vooraf via de website van het Mineraal online op te geven. U koopt dan een toegangskaartje voor het zwembad en reserveert uw plek. Dit kaartje kost ongeveer €5,50. Daarnaast betaald u voor de warmwatertherapie ongeveer €3,50 voor de fysiotherapeut (Annemarijn) ter plaatse te voldoen.

Voor de Aquavitaal-activiteit betaald u rechtstreeks aan “het Mineraal”.
Totale kosten per uur per activiteit is dan ongeveer €9,00

Zijn er alternatieven?
Als RPV hebben wij op alle mogelijke manier gekeken naar alternatieven voor onze leden.
In theorie zouden wij als RPV ook zonder Reuma Nederland mogen blijven bestaan. Door het wegvallen van alle subsidies en samenwerking zullen wij dan alle kosten bij de leden vandaan moeten halen. Die kosten lopen dan zo hoog op dat dit voor de meeste leden niet meer is op te brengen. Als bestuur zijn wij dus tot de conclusie gekomen dat door deze koerswijziging van Reuma Nederland, het bestaansrecht van de RVP Almere is komen te vervallen.
 
Wij snappen dat dit zeer rauw op uw dak valt! Wij hebben er alles aan gedaan om er voor onze leden het beste uit te halen. Helaas zijn wij als kleine RPV niet opgewassen tegen het grote Reuma Nederland.

Kascommissie:
Over het jaar 2020 moet dit jaar alsnog een kascontrole door de kascommissie worden uitgevoerd. Hiervoor zijn echt 2 leden nodig die zich hiervoor beschikbaar moeten stellen. Wie geeft zich hiervoor op?

ALV:
Vorig is door de corona de ALV na diverse pogingen alsnog komen te vervallen maar er zal dit jaar zeker een ALV gehouden dienen te worden. Ook hier moeten wel voldoende leden voor aangemeld worden om dit rechtsgeldig te laten zijn.

Namens het team RPV-Almere.

RPV-Almere ©