Reglement Beweegactiviteiten

In dit reglement vindt u de rechten en verplichtingen voor het mee doen aan de beweegactiviteiten welke door de Reuma Patiëntenvereniging Almere worden aangeboden.

Algemene bepalingen

Artikel 1

Om mee te doen aan de aangeboden beweegactiviteiten dient u zich te houden aan de volgende algemene bepalingen

 1. U dient lid te zijn, alsmede in het bezit te zijn van een ledenpas van de Reuma Patiëntenvereniging Almere.
 2. Het volgen van een proefles is gratis. U dient zich wel van te voren aan te melden bij het bestuur.
 3. Iedere deelnemer draagt er zorg voor geen overlast te veroorzaken ten aanzien van de overige deelnemer, fysiotherapeuten/docenten of overig personeel.
 4. U dient ten alle tijden instructies van het bevoegd personeel of het bestuur op te volgen.
 5. Bij te laat komen is de fysiotherapeut/docent gerechtigd u de toegang tot de beweegactiviteit te weigeren. Bij meerdere keren te laat komen zal in overleg met de fysiotherapeut of docent uw lidmaatschap door het bestuur worden beëindigd en verliest u het recht op deelname aan de beweegactiviteit.

Contributie

Artikel 2

 1. De contributie is verdeeld over 12 gelijke termijnen.
 2. Contributie kan slechts worden voldaan per automatische incasso.
 3. U dient machtiging voor de automatische incasso af te geven.
 4. Indien de incasso van de contributie mislukt of wordt gestorneerd, dan volgt een toeslag van €2,50 i.v.m. administratiekosten. U ontvangt een betalingsherinnering waarbij u zelf verantwoordelijk bent voor het overboeken van de contributie. Indien betaling uitblijft dan bent u vanaf de volgende maand uitgesloten van deelname aan de beweegactiviteit.
 5. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar ontvangt u een kwitantie welke u kunt insturen naar uw zorgverzekeraar.
 6. Wanneer de hydrotherapie wordt geannuleerd vanuit de zijde van het zwembad volgt een restitutie voor de geannuleerde dag.
 7. Bij het niet doorgaan van een beweegactiviteit door overmacht, zoals extreem weer of ziekte, is er geen restitutie mogelijk.

Opzeggen

Artikel 3

 1. Opzeggen van deelname kan slechts schriftelijk bij het bestuur. Dit is mogelijk via emailadres: info@rpv-almere.nl.
 2. Voor opzeggen geldt een opzegtermijn van 1 maand waarbij de schriftelijke verklaring voor de 1ste van de maand binnen dient te zijn.
 3. De opzegging is alleen geldig wanneer u van ons een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.
 4. Met terugwerkende kracht opzeggen is niet mogelijk.
 5. Het tijdelijk stopzetten van een beweegactiviteit is niet mogelijk. Wanneer u de betaling van de contributie langere tijd wilt stopzetten wegens ziekte of operatie kunt u zich schriftelijk uitschrijven. Het behouden van de plaats in de groep kunnen wij vanwege wachtlijsten op dat moment niet garanderen.
 6. Uitzonderingen op bovenstaande regelingen kunnen worden aangevraagd bij het bestuur en worden door het bestuur besproken en beoordeelt.

Aansprakelijkheid

Artikel 4

 1. Deelname aan de beweegactiviteiten is op eigen risico.
 2. De Reuma Patiënten Vereniging Almere; haar bestuur, het zwembad en/of fysiotherapeut/docent zijn niet aansprakelijk voor welke schade of letsel, noch voor verlies of diefstal tijdens deelname aan de beweegactiviteit.
 3. De Reuma Patiënten Vereniging Almere is niet verantwoordelijk voor de watertemperatuur ten aanzien van de hydrotherapie. Mocht op de dag van de therapie blijken dat het zwembad de 32 graden niet kan garanderen, dan zal de therapie niet plaats kunnen vinden.

Slotbepalingen

Artikel 5

 1. Indien u door omstandigheden een enkele keer niet kunt deelnemen aan de activiteit kunt u dit minimaal 48 uur van te voren melden bij het bestuur. Dan kan er in overleg worden gekeken of u in die week gebruik kunt maken van een andere groep.
 2. Bij lesuitval worden de deelnemers per e-mail op de hoogte gesteld. Indien de vereniging u niet heeft kunnen bereiken, bent u niet gerechtigd om toch gebruik te maken van bijvoorbeeld het zwembad.
 3. Leden dienen er zelf zorg voor te dragen dat de contactgegevens juist zijn, indien u door foutieve gegevens niet bereikt kan worden, geschiedt dit op eigen risico.
RPV-Almere ©